Menu
Warsztaty ONI #4

Warsztaty ONI #4

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

1. Warsztaty podnoszenia kompetencji zawodowych - 10 (4 warsztaty Fundacja Marchewkowe Pole, 3 warsztaty Stowarzyszenie Empatia, 3 warsztaty Fundacja ONI).

2. Wykłady dla wolontariuszy - 4 (2 wykłady Fundacja Marchewkowe Pole, 2 wykłady Stowarzyszenie Empatia).

3. Integracyjne szkolenia społeczno - zawodowe - 18 (Stowarzyszenie Empatia - 9 warsztatów, Fundacja ONI - 9 warsztatów).

4. Wydanie publikacji - poradnik metodyczny dla koordynatorów wolontariatu i wolontariuszy „Jak zostać wolontariuszem i pracować z osobami z niepełnosprawnością".

5. Promocja projektu.

Powrót na górę