Menu
Warsztaty ONI #3

Warsztaty ONI #3

Działania realizowane w projekcie:

I. Warsztaty podnoszenia kompetencji społecznych

1. Warsztaty tworzenia ilustracji do teatru Kamishibai (1 warsztat).

2. Warsztaty tworzenia historii, opowieści do teatru Kamishibai (1 warsztat).

3. Warsztaty stolarskie z konstruowania skrzynki Butai do teatru Kamishibai (1 warsztat).

4. Warsztaty z myślenia wizualnego (1 warsztat).

5. Praca a niepełnosprawność (1 warsztat).

6. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (1 warsztat).

7. Budowanie pozytywnych relacji niepełnosprawny - rodzic (1 warsztat).

II. Integracyjne szkolenia społeczno - zawodowe.

1. Warsztaty kulinarno - cukiernicze (4 warsztaty).

2. Warsztaty rzemiosła (4 warsztaty).

3. Warsztaty rękodzielnicze (4 warsztaty).

4. Warsztaty ceramiczne (4 warsztaty).

III. Wizyty studyjne (2 spotkania).

IV. Wykłady dla wolontariuszy (4 wykłady).

V. Webinaria (4 spotkania).

VI. Konferencja podsumowująca projekt.

Powrót na górę