Menu

Cele projektu ONI #4

Celem projektu jest przygotowanie członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, których zdobyta i pogłębiona wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osóbniepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej a także niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:

Czytaj więcej

Warsztaty ONI #4

Warsztaty podnoszenia kompetencji zawodowych, wykłady dla wolontariuszy, integracyjne szkolenia społeczno - zawodowe, wydanie publikacji - poradnik metodyczny dla koordynatorów wolontariatu i wolontariuszy.

Czytaj więcej...

Image block

Elearning Akademia ONI

Kursy elearningowe realizowane na platformie Szkoła Moodle :)

Kurs z zakresu aktów prawnych związanych z niepełnosprawnością oraz kurs osoba niepełnosprawna oczami zawodowca, specjalisty i komunikacji alternatywnej.

Czytaj więcej