Menu

Cele projektu ONI #3

Celem projektu jest przygotowanie członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, których zdobyta i pogłębiona wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej a także niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.

Czytaj więcej

Warsztaty ONI #3

Tworzenie teatru Kamishibai, warsztaty z myślenia wizualnego, warsztaty ceramiczne, warsztaty ceramiczne, warsztaty rzemiosła, warsztaty rękodzielnicze, wizyty studyjne, webinaria.

Czytaj więcej...

Image block

Elearning Akademia ONI

Kursy elearningowe realizowane na platformie Szkoła Moodle :)

Kurs z zakresu aktów prawnych związanych z niepełnosprawnością oraz kurs osoba niepełnosprawna oczami zawodowca, specjalisty i komunikacji alternatywnej.

Czytaj więcej